Nuffnang

Sunday, November 9, 2008

Perceraian dan Kesan serta bantuan guaman

Perceraian: Adakah Anda Pasti?


--------------------------------------------------------------------------------
PERCERAIAN adalah perkara mungkar yang dibenci oleh Allah swt. Rasulullah saw bersabda: "Perkara halal yang dibenci Allah ialah cerai-berai."
Perceraian!

Perceraian boleh membawa kesengsaraan kepada diri anda dan anak-anak anda. Sebelum memutuskan untuk bercerai, anda harus menimbangkan dengan serius segala kesan yang mungkin berlaku ke atas diri anda dan anak-anak anda.

Kesan Yang Mungkin Terjadi

KESAN EMOSI

Anda mungkin merasa:


sugul

marah

getir

tidak berdaya

bersalah

terasing

rendah diri

tidak terjamin

gagal dalam hidup

sangat tertekan

sangat kesepian
DUA PERANAN

Anda mungkin:


terpaksa menjadi ibu dan bapa sekaligus kepada anak-anak anda

terpaksa menjalankan kedua-dua tanggungjawab sebagai pencari nafkah dan pengasuh keluarga anda
KESAN KE ATAS ANAK-ANAK

Jika anda mempunyai anak, anak-anak anda mungkin:


tidak mendapat kasih sayang ibu atau ayah

terpaksa berpisah dengan saudara kandung mereka

merasa bersalah, tidak terjamin dan tidak berdaya

mengalami banyak tekanan perasaan atau ketegangan

menjadi bingung dan terganggu fikiran

mengalami kemerosotan dalam pencapaian pelajaran mereka

menunjukkan masalah tingkah laku seperti menyepikan diri, agresif dan terlampau aktif
Kesan Kewangan

Anda mungkin:


terpaksa menyesuaikan diri dengan taraf hidup yang lebih rendah kerana mempunyai hanya satu sumber pendapatan sahaja

mendapati bahawa kewangan menjadi masalah yang rumit kerana selama ini anda terlalu bergantung kepada pasangan hidup anda

terpaksa membuat tuntutan untuk mendapatkan nafkah dan harta keluarga

terpaksa berpindah keluar dari rumah kediaman anda jika rumah itu bukan atas nama anda sendiri

harus membayar iddah dan juga muta'ah kepada bekas isteri yang jumlahnya kadang-kadang boleh dianggarkan besar
KESAN SOSIAL

Anda mungkin:


merasa aib di sisi masyarakat

terpaksa menjawab pertanyaan daripada keluarga dan sahabat-handai

kehilangan para sahabat dan keluarga pasangan anda

terpaksa bergantung kepada orang tua atau sanak-saudara anda sendiri untuk menjaga anak-anak anda

terpaksa mendapatkan bantuan daripada agensi perkhidmatan masyarakat
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG

Anda mungkin:


terpaksa menangung kos guaman yang banyak

terpaksa hadir di mahkamah jika perceraian anda dipertikaikan

terpaksa membuat tuntutan untuk mendapatkan hak penjagaan ke atas anak-anak anda. (Boleh merujuk kepada risalah perceraian yang dikeluarkan oleh Persatuan Peguam untuk mendapatkan maklumat lanjut)
PERTIMBANGAN LAIN

Satu lagi pertimbangan lain ialah berkahwin semua. Pilihan ini mungkin menjadi lebih rumit jika anda mempunyai anak, kerana bakal pasangan hidup anda itu mungkin tidak bersedia untuk menjadi ibu atau bapa tiri.

Dan yang lebih penting, keputusan anda untuk berkahwin semula akan menjejas anak-anak anda yang terpaksa menyesuaikan diri, pertama dengan soal perceraian dan kedua dengan soal mempunyai ibu atau bapa tiri.

Timbanglah dengan semasak-masaknya dan tanyalah diri anda sendiri apakah tidak ada kesempatan untuk rujuk kembali sebelum anda membuat keputusan untuk bercerai. Sebelum anda membuat keputusan, anda mungkin ingin mendapatkan nasihat dan panduan daripada agensi-agensi perkhidmatan.

No comments: